Repte 01Kit del professor

Nou model NIU

Orientacions i formats disponibles

Conjunt de preguntes i respostes que t'ajudarà a tenir una visió global del nou model de recursos d'aprenentatge: el Repte-Niu. Per exemple, s'explica què és un PD, un PLA, un Ou, i també quins recursos el formen, qui hi participa, etc.

Aquests són els formats disponibles per aquest recurs (obren en finestra nova):