Repte 01Kit del professor

Catàleg de recursos d'aprenentatge

Orientacions i formats disponibles

Guia que recull la tipologia de recursos d'aprenentatge tant propis com externs (propietat de tercers) que com a professor podràs triar a l'hora de decidir els continguts que hauran de treballar els estudiants a l'aula. Es tracta d'un WordPress dinàmic que et permetrà seleccionar el recurs i tenir tota la informació específica sobre cada recurs (en què consisteix i per a què es pot fer servir, cost, tasques, exemples reals, etc.).

Aquests són els formats disponibles per aquest recurs (obren en finestra nova):