Repte 02Arts i Humanitats - Kit de benvinguda

Monogràfics: reculls de recursos per aprofundir

Orientacions i formats disponibles

Des de la Biblioteca preparem reculls de recursos sobre una gran diversitat de temes, fets i personalitats que poden ser molt útils per a descobrir informacions i continguts i aprofundir en el que t'interessi més. També hi trobaràs moltes eines i llocs web que t'ajudaran a resoldre les activitats que els professors et proposaran durant la docència.

Temps mínim de dedicació recomanat:  4 min

Aquests són els formats disponibles per aquest recurs (obren en finestra nova):